Personale

 

Niels-Jørgen Moeslund
praktiserende læge, speciallæge i almen medicin 

 

Heidi S. Moeslund
koordinerende sygeplejerske

 

Bibi Damsgaard
sygeplejerske, cand.cur., uddannet intensiv sgpl.

 

Marie Øe
sygeplejerske, uddannet behandlersgpl.

 

Lærke Sund
sygeplejerske

 

Inge-Lise Andreassen
lægesekretær